Allmänna villkor

Allmänt

Vi som tillhandahåller sidan www.kustvillan.se är KV Totalentreprenad AB, organisationsnummer: 556987-5825, 853 50 Sundsvall, Sverige. Med benämningarna ”vi, vårt, våra och oss” nedan avses KV Totalentreprenad AB.

Företagsinformation

Telefon: 010 – 15 73 100 E-post: info@kustvillan.se Öppettider: Måndag till fredag: 08:00 – 16:00 Besöksadress: Tegelvägen 17, 853 50 Sundsvall Organisationsnummer: 556987-5825

Tvister

Vid tvister som vi inte lyckas lösa, rekommenderar vi att du vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden, arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm. Vi följer alltid deras rekommendationer vid tvister. Du kan även använda den onlineplattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats: ec.europa.eu/odr. För information om vilka rättigheter du som har som konsument rekommenderar vi dig att besöka Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se.

Tillgänglighet och support

Från att vi mottagit din fråga är vår målsättning att besvara denna inom 24 timmar. Detta förutsätter att tiden passeras på vardagar. I de fall det är en svårare fråga att besvara kan handläggningstiden vara längre. I så fall så kommer vi att kontakta dig och meddela detta.

Cookie-filer

För att du ska få en så bra upplevelse som möjligt när du besöker vår webbplats använder vi oss av Cookies. Dessa används för att samla in statistik och data från webbläsaren för att se vilken teknisk lösning som används för att besöka vår sida. Cookies används även för utvärdera olika typer av marknadsföringskampanjer.

Cookies som används:

Kustvillan.se: Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare. När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort. Google: Vi använder oss av google analytics för att statistisk uppföljning av våra användares beteende och tekniska lösningar, så att vi ska kunna optimera vår webbplats att fungera så bra som möjligt för dig.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga. Vi avvänder oss av det inbäddade materialet facebook pixel, för att kunna spåra utfall av marknadsföringskampanjer på facebook.

Personuppgiftspolicy

KV Totalentreprenad AB, organisationsnummer: 556987-5825, 853 50 Sundsvall, Sverige behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning. Med benämningarna ”vi, vårt, våra och oss” nedan avses KV Totalentreprenad AB.

Dataskyddsombud

Vi har ett utsett dataskyddsombud som bland annat har till uppgift att övervaka att KV Totalentreprenad AB´s  behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter är dso@kustvillan.se

Personuppgifter som vi lagrar

De uppgifter som du delar med dig av och som vi samlar in, lagrar vi så länge som behövs för att kunna lösa de frågor du har eller som så länge som lagen kräver att vi lagrar dessa. När du fyller i ett formulär på vår hemsida eller när du kontaktar oss genom att klicka på en maillänk eller ett telefonnummer så lagrar vi de uppgifter som du delar med dig av. Det kan vara t.ex. namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-post adress. När du kontaktar eller besöker vår sida samlar vi in uppgifter om dig. Sådan information är ditt namn, kön, ip-adress, operativsystem, information om vilken hård- och mjukvara du använder, webbläsarinställningar, tidszon och operativsystem.

Varför och enligt vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

För administration och kundservice

Vi behandlar kontaktuppgifter för att kunna återkomma till dig gällande frågor du ställer oss och ge dig god kundservice för att administrera vårt kundförhållande till dig. Vi kommer att behandla ditt personnummer i de fall du väljer att använda det. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås, alternativt berättigande intresse att tillhandahålla god service i det fall du inte är kund hos oss.

För marknadsföring

Vi behandlar namn, mobil- och telefonnummer, e-postadress, din aktivitet på våra sidor, din köphistorik, ordernummer, data som samlats in från cookies och uppgifter om din användning av sociala medier för att skicka nyhetsbrev och kampanjerbjudanden till dig via e-post, sms, ”push-meddelanden” eller post. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter när vi skickar nyhetsbrev till dig är ditt samtycke. Du lämnar ditt samtycke genom att aktivt kryssa i en eller flera kryssrutor på vår hemsida. Du kan på samma sätt återkalla ditt samtycke genom att kryssa ur kryssrutorna på vår hemsida. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter när vi skickar kampanjerbjudanden till dig är intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra produkter. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för det aktuella ändamålet går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

För statistik

Vi behandlar ditt kundnummer och andra referensnummer i syfte att göra statistiska sammanställningar. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är vårt berättigade intresse att föra statistik och därigenom utveckla vår verksamhet. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går därför före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet. För hantering av reklamationer, returer m.m. Vi behandlar namn, adress, mobil- och telefonnummer, e-postadress och köphistorik i syfte att kunna sköta din eventuella begäran om att returnera produkter eller ta i anspråk dina rättigheter som konsument att göra gällande fel- och dröjsmålsansvar gentemot oss. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss enligt konsumentlagstiftningen.

För bokföring

Vi behandlar uppgifter om den transaktion som skett mellan dig och KV Totalentreprenad AB för bokföringsändamål. Vi behandlar uppgifter om köpet, namn, adress, mobil- och telefonnummer och e-postadress. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åligger oss.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som uppgifterna lämnades eller samlades in. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta kan innebära att en uppgift som har tagits bort ur ett system för att den inte längre är nödvändig för det ändamålet, kan finnas kvar i ett annat system för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs. Personuppgifter som vi behandlar för kundservice och för att administrera ditt kundförhållande behandlas under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig eller så länge vi har ett berättigat intresse av att behandla uppgifterna. Personuppgifter som vi behandlar för att möjliggöra kreditgivning behandlas under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig. Personuppgifter som vi behandlar för att föra statistik behandlas fram till dess att aktuellt bokföringsmaterial har raderats, närmare bestämt i sju år. Personuppgifter som vi behandlar för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser gentemot dig, t.ex. uppfylla garanti-, reklamations- eller ångerrättsåtaganden, behandlas under den tid som vi enligt lag har dessa rättsliga förpliktelser. Personuppgifter som vi behandlar för bokföringsändamål behandlas i sju år i enlighet med gällande bokföringslagstiftning. Dina personuppgifter kan komma att sparas längre än vad som meddelats ovan om det behövs för att följa lagkrav, förordning eller myndighetsbeslut.

Vilka rättigheter du har över dina data

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter enligt lag. Observera att utövandet av dessa rättigheter är föremål för vissa krav och villkor som närmare anges i lag (EU:s dataskyddsförordning).

Rätt till information, tillgång, rättelse, radering m.m.

Du har rätt att, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan när som helst begära rättelser av felaktiga uppgifter och du kan också ha rätt att be oss radera de personuppgifter vi har registrerade om dig, begära att behandlingen begränsas samt begära att vi ger dig en kopia av dessa personuppgifter. Om du inte har grund för din begäran eller om din begäran är orimlig, t.ex. om du begär utdrag eller radering ofta och med korta intervaller emellan, har vi rätt att vägra att gå din begäran till mötes alternativt ta ut en avgift som täcker de administrativa kostnader din begäran medför.

Rätt till dataportabilitet

Du kan ha rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att invända mot direktmarknadsföring

Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring eller profilering för sådana ändamål. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för detta/dessa ändamål ber vi dig att meddela oss det genom att kontakta oss på våra kontaktuppgifter som anges nedan. Vi kommer då att upphöra med behandling av dina personuppgifter för detta/dessa ändamål samt ta bort personuppgifterna, förutsatt att vi inte behöver fortsätta behandla dem för något annat ändamål i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

Rätt att lämna in klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter kan du kontakta oss på våra kontaktuppgifter enligt nedan. Du har även rätt att ge in ett klagomål avseende vår personuppgiftsbehandling till: Integritetsskyddsmyndigheten Box 8114 104 20 Stockholm imy@imy.se 

 

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss på följande sätt:

 

  • Via e-post: info@kustvillan.se
  • Via telefon: 010 – 15 73 100
  • Genom att skriva brev till oss: KV Totalentreprenad AB, Tegelvägen 17, 853 50 Sundsvall