FRIHETEN ATT VÄLJA

Det som framförallt skiljer Kustvillan från andra hustillverkare är att vi erbjuder valfrihet inom många fler områden. För enkelhetens skull har vi delat in valfriheten i sex områden: form, design, hållbarhet (standarder), omfattning, ansvar och tid. Dessa kan du kombinera helt fritt, vilket ger er stora möjligheter att utforma ett hus med ett fast totalpris, som passar din plånbok. Både vid uppförandet och i framtiden.

FRIHETEN ATT VÄLJA

Det som framförallt skiljer Kustvillan från andra hustillverkare är att vi erbjuder valfrihet inom sex områden: form, design, hållbarhet (standarder), omfattning, ansvar och tid.

VAD VILL DU HA?

DE FÖRSTA STEGEN DEFINIERAR STORLEK, UTSEENDE OCH HÅLLBARHET (STANDARDER) PÅ DITT HEM

FRIHET I FORM

När du ska bygga hus med Kustvillan, kan du utgå från vilken husmodell som helst och ändra som du vill. På hemsidan finns några exempel på vad våra kunder har skapat genom åren. Men låt inte oss eller någon annan begränsa dina behov. Fria former gäller både invändigt och utvändigt.

FRIHET I DESIGN

Välj vilken stil du vill att huset ska ha? Ska det vara ett Laduhus, ska det ha en Klassisk Design, Modern, Karaktär, Herrgård, Fjällstuga, Fjällvilla, New England eller varför inte skapa din egen stil när du bygger ditt unika hus?

BYGGA HUS MED VALFRI HÅLLBARHET

När det kommer till hållbarhet så är det främst olika standarder som påverkar priset. Standarden är några av de viktigaste valen som påverkar priset och dessa är vanligtvis redan förutbestämda och fasta hos olika husleverantörer. Hos oss kan du däremot själv välja vad just du önskar inom dessa områden. Du kan även få veta hur det påverkar både priset och hållbarheten i flera perspektiv.

BYGGNADSKLASS

Med byggnadsklass menas förväntad livslängd samt vilka regelverk som ska uppfyllas. Det ställs olika krav på olika typer av byggnader, beroende på vad byggnaden ska användas till. Regelverken som avses är plan och bygglagen (PBL), plan och byggförordningen (PBF) och boverkets byggregler (BBR). Kraven ställs inom bärförmåga, stadga och beständighet, inomhusklimat, bredbandsanslutning, tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, driftutrymmen, energihushållning, hushållning med vatten, brand och ljud.

Välj mellan

 • Ekonomibyggnad, vilket avser enklare byggnader utan krav i BBR.
 • Fritidshus, vilket avser tillfälligt boende. Kortfattat innebär det få krav och kortare livslängd.
 • Permanenthus, vilket avser hus med höga krav på bra klimat, tillgänglighet, energihushållning och är avsett för boende året om.
 • Flerfamiljshus, vilket ställer högre krav på bl.a. brand och ljud.
ENERGIKLASS

Med energiklass menas hur bra huset är på att behålla värmen och hur mycket (eller lite) energi som behövs för att få ett bra inomhusklimat.

Välj mellan energiklasserna:

 • Stabil (oisolerad)
 • Fritid
 • Ekonomi
 • Ekonomi+
 • Permanent
 • Energi
 • Passiv
MATERIALKVALITÉ

Ni kan själva välja standarden på ert material. Allt från ekonomi till premium både invändigt men även utvändigt. Många av de kvalitativa valen görs i samband med att olika designer väljs. Andra kvalitativa val görs genom val av byggnadsklasser, byggnadstekniker eller olika energiklasser. Kontakta din säljare så berättar de mer om alla möjliga val som ni kan få i ert hem.

BYGGNADSTEKNIK

Byggnadsteknik handlar om alla val som berör byggnadens använda metoder. Det mesta kan lösas med alternativa lösningar.  Det kan röra sig om allt från materialval i fönster, skivmaterial bakom gips till en mer stabil och hållbar konstruktion med exempelvis råspont som undertak (tak byggt av täckande trä). Kontakta din säljare för mer information

INOMHUSKLIMAT

På Kustvillan tycker vi att klimat och miljö är viktigt, både globalt och i ert hem. Vi är bl.a. certifierade av Passive house instuitute och vi hjälper er gärna med mer information om hur olika lösningar påverkar er. Här berörs val av klimatsystem som påverkar både värme och luftkvalitet.

VAD VILL NI HA?

DE TRE FÖRSTA STEGEN DEFINIERAR UTSEENDET OCH STANDARDEN PÅ DITT HEM

FRI FORM

När du ska bygga hus, kan du utgå från vilken husmodell som helst och ändra som du vill. På hemsidan finns några exempel på husmodeller som våra kunder har skapat genom åren. Men låt inte oss eller någon annan begränsa dina behov. Fria former gäller både invändigt och utvändigt.

VALFRI DESIGN

Välj vilken stil du vill att huset ska ha? Ska det vara ett Laduhus, ska det ha en Klassisk Design, Modern, Karaktär, Herrgård, Fjällstuga, Fjällvilla, New England eller varför inte skapa din egen stil?

VALFRI HÅLLBARHET

Hållbar byggteknik

När det kommer till hållbarhet så är det främst olika standarder som påverkar priset. Standarden är några av de viktigaste valen som påverkar priset och dessa är vanligtvis redan förutbestämda och fasta hos olika husleverantörer. Hos oss kan du däremot själv välja vad just du önskar inom dessa områden. Du kan även få veta hur det påverkar både priset och hållbarheten i flera perspektiv.

BYGGNADSKLASS

Med byggnadsklass menas förväntad livslängd samt vilka regelverk som ska uppfyllas. Det ställs olika krav på olika typer av byggnader, beroende på vad byggnaden ska användas till. Regelverken som avses är plan och bygglagen (PBL), plan och byggförordningen (PBF) och boverkets byggregler (BBR). Kraven ställs inom bärförmåga, stadga och beständighet, inomhusklimat, bredbandsanslutning, tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, driftutrymmen, energihushållning, hushållning med vatten, brand och ljud.

Välj mellan

 • Ekonomibyggnad, vilket avser enklare byggnader utan krav i BBR.
 • Fritidshus, vilket avser tillfälligt boende. Kortfattat innebär det få krav och kortare livslängd.
 • Permanenthus, vilket avser hus med höga krav på bra klimat, tillgänglighet, energihushållning och är avsett för boende året om.
 • Flerfamiljshus, vilket ställer högre krav på bl.a. brand och ljud.
ENERGIKLASS

Med energiklass menas hur bra huset är på att behålla värmen och hur mycket (eller lite) energi som behövs för att få ett bra inomhusklimat.

Välj mellan energiklasserna:

 • Stabil (oisolerad)
 • Fritid
 • Ekonomi
 • Ekonomi+
 • Permanent
 • Energi+
 • Passiv
MATERIALKVALITÉ

Ni kan själva välja standarden på ert material. Allt från ekonomi till premium både invändigt men även utvändigt. Många av de kvalitativa valen görs i samband med att olika designer väljs. Andra kvalitativa val görs genom val av byggnadsklasser, byggnadstekniker eller olika energiklasser. Kontakta din säljare så berättar de mer om alla möjliga val som ni kan få i ert hem.

BYGGNADSTEKNIK

Byggnadsteknik handlar om alla val som berör byggnadens använda metoder. Det mesta kan lösas med alternativa lösningar.  Det kan röra sig om allt från materialval i fönster, skivmaterial bakom gips till en mer stabil och hållbar konstruktion med exempelvis råspont som undertak (tak byggt av täckande trä). Kontakta din säljare för mer information

INOMHUSKLIMAT

På Kustvillan tycker vi att klimat och miljö är viktigt, både globalt och i ert hem. Vi är bl.a. certifierade av Passive house instuitute och vi hjälper er gärna med mer information om hur olika lösningar påverkar er. Här berörs val av klimatsystem som påverkar både värme och luftkvalitet.

HUR VILL NI HA DET?

DE SISTA STEGEN AVGÖR OMFATTNING AV MATERIAL OCH ARBETE – SAMT VEM SOM TAR ANSVARET FÖR ERT NYA HEM
MATERIALOMFATTNING

Vi tycker att du ska ha möjligheten att välja. Vi ger dig därför möjligheten att bygga hus i ett antal olika materialomfattningar. I leveransspecifikationen ser du exakt vad som ingår när du ska bygga ditt hus.

SKALPAKET

Med SKALPAKET menas material som behövs för ett isolerat (om ni inte valt oisolerat) klimatskal, exklusive uppvärmningssystem, inklusive mellanbjälklag och spångolv på plan 2 och uppåt, om byggnaden har mer än 1 plan. Dessutom ingår material för ventilationsdragning. Som option finns möjlighet att köpa till olika omfattningar av målad fasad, skorsten och extra taksäkerhet kopplat till denna samt material för slutmålning på plats.

Exempel på saker som inte ingår är installations- och innerväggar, trapp, övrigt invändigt material. Gränsdragningen är alltså material för isolerade och plastade ytterväggar och tak. Bygglovsritningar, konstruktionsberäkningar och projektering av klimatskal och bärande konstruktioner ingår. Övrig projektering och upphandlingsunderlag ingår ej. Som option kan vi leverera grovprojektering av grund, rördragning i grunden och ventilation som förslag till övriga entreprenörer.

BYGGPAKET

Med BYGGPAKET menas material som behövs för ett isolerat (om ni inte valt oisolerat) klimatskal, exklusive uppvärmningssystem, inklusive mellanbjälklag och spångolv på plan 2 och uppåt, om byggnaden har mer än 1 plan. Dessutom ingår material för installations- och innerväggar samt innertak. Som option finns möjlighet att köpa till olika omfattningar av målad fasad, skorsten och extra taksäkerhet kopplat till denna samt material för slutmålning på plats.

Exempel på saker som inte ingår är trapp, smygar runt fönster och dörrar, innerdörrar, listverk och fönsterbrädor. Gränsdragningen är alltså material för ett isolerat hus med innerväggar och -tak. Bygglovsritningar, konstruktionsberäkningar och projektering av klimatskal samt placering av sanitet, värme, el och ventilation ingår. Övrig projektering och upphandlingsunderlag ingår ej.

INREDNINGSKLART

Med INREDNINGSKLART menas material som behövs för ett isolerat (om ni inte valt oisolerat) klimatskal, exklusive uppvärmningssystem, inklusive mellanbjälklag och spångolv för plan 2 och uppåt, om byggnaden har mer än 1 plan. Dessutom ingår material för ventilationsdragning, installations- och innerväggar, innerdörrar, listverk , smygar runt fönster och dörrar samt innertak. Som option finns möjlighet att köpa till olika omfattnigar av målad fasad, skorsten och extra taksäkerhet kopplat till denna samt material för slutmålning på plats.

Exempel på saker som inte ingår är trapp, kök, badrumsinredning mm. Gränsdragningen är alltså material för ett hus utan ytskikt och inredning. Bygglovsritningar, konstruktionsberäkningar och projektering av samtliga delar som levereras i materialpaketet inklusive placerig av sanitet, värme, el och ventilation ingår. Övrig projektering och upphandlingsunderlag ingår ej.

VILLABYGGSATS

Enkelt förklarat kan man säga att allt material ovanför grundplatta, till huset ingår, om det inte utförs av övriga hantverkstjänster (t.ex. el, kakel och klinker, målning och VVS). I villabyggsatsen ingår i normalfallet värmesystemet, dvs värmepanna, golvvärme och/eller radiatorer. Med vår villabyggsats får ni ett fördelaktigt pris på allt ni behöver för att färdigställa ert drömhus. Läs mer i Leveransdeklarationen om vilka materialval vi räknat med i våra priser.

FÄRDIGSTÄLLANDEGRAD

Nyckelfärdigt eller göra lite själv? Du väljer hur mycket vi gör och var i byggprocessen du tar över. I leveransspecifikationen ser du exakt vad som ingår.

BYGG DITT EGET HUS

Gör det själv innebär att du enbart köper själva byggsatsen av Kustvillan som levererar en materialsats för ditt hus enligt den materialomfattning som du valt. Du upphandlar och leder entreprenörerna för att färdigställa huset. Observera att visst material levereras via underentreprenören och ingår därför inte i materialsatsen. Se Leveransspecifikationen för detaljer. Tänk på att även om våra byggsatser består av lättbyggda byggdelar så krävs det god planering och tid om man inte är en van byggare.

SKALREST

Skalrest innebär att vi levererar ett rest husskal klimatsäkrat på en färdigställd betongplatta eller plintgrund. Tak, väggar och golv (vid golvbjälklag) är isolerade. Ni upphandlar och leder övriga entreprenörerna för att detaljprojektera och färdigställa huset.

ENKLAT

Enklat innebär att huset är färdigställt enligt köpt omfattning på utsidan. Alla innerväggar är uppreglade. På ena sidan av väggen är väggskivor monterade. Kort och gott är huset förberett för att underentreprenörer för elektricitet, sanitet och ventilation kan dra dolda installationer. Ni upphandlar och leder entreprenörerna för att färdigställa huset.

INREDNINGSKLART

Inredningsklart innebär att huset är färdigställt enligt köpt omfattning på utsidan. Vi monterar alla innerväggar och drar alla dolda installationer för el, sanitet och ventilation. Tak och väggar är gipsade. Plan 2 har golvspån. Vi har monterat salningar och foder runt fönster och salning runt dörrar. Innerdörrar och taklister är monterade. Foder som går ner mot golvet och golvlister monterar du själv efter att du lagt golvet.

Du får chansen att själv styra och upphandla ytskikt för samtliga rum, köpa och installera kök samt badrumsinredning. Projektering fram till och med gipsade väggar och tak är gjord så det behöver ni inte hantera själva. Alla handlingar för bygglov och startbesked, de delar av produktion som ingår i leveransen och slutbesked ingår. Du upphandlar och leder entreprenörerna för att färdigställa huset.

INREDNINGSKLART MED KERAMIK

INREDNINGSKLART MED KERAMIK

Innebär att vi gör klart allt till och med installationer för el, värme, ventilation medan sanitet dras fram och pluggas. Vi gör klart kakel och klinker alla våtutrum, installerar värmepumpen, monterar innerdörrar samt salningar runt fönster och dörrar.

Kvar för dig att göra är att spackla, måla tak, väggar samt att lägga golv, montera kök, vitvaror, badrumsinredning och listverk.

NYCKELFÄRDIGT

Nyckelfärdigt innebär att vi färdigställer enligt köpt omfattning på utsidan och insidan. Med andra ord får du nycklarna i handen och kan flytta in när det är klart. Du har i början av projektet gjort dina val av form, materialval och ytskikt. Bygglovshandlingar, handlingar till startbesked, bygghandlingar och handlingar till slutbesked ingår.

ENTREPRENADFORM

Kustvillan är proffs på att få ditt skräddarsydda hem att byggas ihop på avtalat sätt. Välj vem som ska ansvara för uppförandet och garantier genom att välja entreprenadform och entreprenör.

TOTALENTREPRENAD

Med Totalentreprenad menas att du som kund skriver ett kontrakt med en part. Det här är den mest säkra och enklaste formen av entreprenader där du bara har en part att vända dig till, både under byggtiden och garantitiden.

Totalentreprenad passar dig som vill ha en trygg och säker entreprenadform och för dig som vill bygga hus och samtidigt kunna slappna av.

Vi bygger – du flyttar in. Enkelt, helt enkelt!

GENERALENTREPRENAD

Med Generalentreprenad menas att du skriver två kontrakt med två parter. Med Kustvillan skriver du ett avtal för materialsatsen. Därefter skriver du ett avtal med en Generalentreprenör, som i sin tur avtalar med underentreprenörer. Det är Generalentreprenören som har samordningsansvaret och operativt koordinerar underentreprenörerna.

Samtidigt som ni sparar en del pengar jämfört med en totalentreprenad är det viktigt att ni förstår att det är ni som har funktionsansvaret för de delar som inte är detaljprojekterade av Kustvillan eller Generalentreprenören.

EGEN ENTREPRENAD

Med Delad entreprenad menas att ni skriver flera kontrakt med flera parter. Med Kustvillan skriver ni ett avtal för materialsatsen. Därefter skriver ni avtal med respektive entreprenör. Samtidigt som ni sparar en hel del pengar på att själva styra och ansvara är det viktigt att ni förstår att det är ni som har samordningsansvaret och operativt koordinerar entreprenörerna. Även funktionsansvaret vilar på er.

HUR VILL NI HA DET?

DE SISTA STEGEN AVGÖR OMFATTNING AV MATERIAL OCH ARBETE – SAMT VEM SOM TAR ANSVARET FÖR DITT NYA HEM
MATERIALOMFATTNING

Vi tycker att du ska ha möjligheten att välja. Vi ger dig därför möjligheten att bygga ditt hus med ett antal olika materialomfattningar. I leveransspecifikationen ser du exakt vad som ingår.

SKALPAKET

Med SKALPAKET menas material som behövs för ett isolerat (om ni inte valt oisolerat) klimatskal, exklusive uppvärmningssystem, inklusive mellanbjälklag och spångolv på plan 2 och uppåt, om byggnaden har mer än 1 plan. Dessutom ingår material för ventilationsdragning. Som option finns möjlighet att köpa till olika omfattningar av målad fasad, skorsten och extra taksäkerhet kopplat till denna samt material för slutmålning på plats.

Exempel på saker som inte ingår är installations- och innerväggar, trapp, övrigt invändigt material. Gränsdragningen är alltså material för isolerade och plastade ytterväggar och tak. Bygglovsritningar, konstruktionsberäkningar och projektering av klimatskal och bärande konstruktioner ingår. Övrig projektering och upphandlingsunderlag ingår ej. Som option kan vi leverera grovprojektering av grund, rördragning i grunden och ventilation som förslag till övriga entreprenörer.

BYGGPAKET

Med BYGGPAKET menas material som behövs för ett isolerat (om ni inte valt oisolerat) klimatskal, exklusive uppvärmningssystem, inklusive mellanbjälklag och spångolv på plan 2 och uppåt, om byggnaden har mer än 1 plan. Dessutom ingår material för installations- och innerväggar samt innertak. Som option finns möjlighet att köpa till olika omfattningar av målad fasad, skorsten och extra taksäkerhet kopplat till denna samt material för slutmålning på plats.

Exempel på saker som inte ingår är trapp, smygar runt fönster och dörrar, innerdörrar, listverk och fönsterbrädor. Gränsdragningen är alltså material för ett isolerat hus med innerväggar och -tak. Bygglovsritningar, konstruktionsberäkningar och projektering av klimatskal samt placering av sanitet, värme, el och ventilation ingår. Övrig projektering och upphandlingsunderlag ingår ej.

INREDNINGSKLART

Med INREDNINGSKLART menas material som behövs för ett isolerat (om ni inte valt oisolerat) klimatskal, exklusive uppvärmningssystem, inklusive mellanbjälklag och spångolv för plan 2 och uppåt, om byggnaden har mer än 1 plan. Dessutom ingår material för ventilationsdragning, installations- och innerväggar, innerdörrar, listverk , smygar runt fönster och dörrar samt innertak. Som option finns möjlighet att köpa till olika omfattnigar av målad fasad, skorsten och extra taksäkerhet kopplat till denna samt material för slutmålning på plats.

Exempel på saker som inte ingår är trapp, kök, badrumsinredning mm. Gränsdragningen är alltså material för ett hus utan ytskikt och inredning. Bygglovsritningar, konstruktionsberäkningar och projektering av samtliga delar som levereras i materialpaketet inklusive placerig av sanitet, värme, el och ventilation ingår. Övrig projektering och upphandlingsunderlag ingår ej.

VILLABYGGSATS

Enkelt förklarat kan man säga att allt material ovanför grundplatta, alternativt plintgrund, till huset ingår, som inte utförs av övriga hantverkstjänster (se Inflyttningsklart). I villabyggsatsen ingår i normalfallet värmesystemet, dvs värmepanna, golvvärme och/eller radiatorer. Bygglovsritningar, konstruktionsberäkningar och projektering av samtliga delar som levereras i materialpaketet inklusive placering av sanitet, värme, el och ventilation ingår.

Med vår villabyggsats får ni ett fördelaktigt pris på allt ni behöver för att färdigställa ert drömhus. .

FÄRDIGSTÄLLANDEGRAD

Nyckelfärdig eller göra lite själv? Du väljer hur mycket vi gör och var i byggprocessen du tar över. I leveransspecifikationen ser du exakt vad som ingår.

BYGG DITT EGET HUS

Gör det själv innebär att du enbart köper själva byggsatsen av Kustvillan som levererar en materialsats för ditt hus enligt den materialomfattning som du valt. Du upphandlar och leder entreprenörerna för att färdigställa huset. Observera att visst material levereras via underentreprenören och ingår därför inte i materialsatsen. Se Leveransspecifikationen för detaljer. Tänk på att även om våra byggsatser består av lättbyggda byggdelar så krävs det god planering och tid om man inte är en van byggare.

SKALREST

Skalrest innebär att vi levererar ett rest husskal klimatsäkrat på en färdigställd betongplatta eller plintgrund. Tak, väggar och golv (vid golvbjälklag) är isolerade. Ni upphandlar och leder övriga entreprenörerna för att detaljprojektera och färdigställa huset.

ENKLAT

Enklat innebär att huset är färdigställt enligt köpt omfattning på utsidan. Alla innerväggar är uppreglade. På ena sidan av väggen är väggskivor monterade. Kort och gott är huset förberett för att underentreprenörer för elektricitet, sanitet och ventilation kan dra dolda installationer. Ni upphandlar och leder entreprenörerna för att färdigställa huset.

INREDNINGSKLART

Inredningsklart innebär att huset är färdigställt enligt köpt omfattning på utsidan. Vi monterar alla innerväggar och drar alla dolda installationer för el, sanitet och ventilation. Tak och väggar är gipsade. Plan 2 har golvspån. Vi har monterat salningar och foder runt fönster och salning runt dörrar. Innerdörrar och taklister är monterade. Foder som går ner mot golvet och golvlister monterar du själv efter att du lagt golvet.

Du får chansen att själv styra och upphandla ytskikt för samtliga rum, köpa och installera kök samt badrumsinredning. Projektering fram till och med gipsade väggar och tak är gjord så det behöver ni inte hantera själva. Alla handlingar för bygglov och startbesked, de delar av produktion som ingår i leveransen och slutbesked ingår. Du upphandlar och leder entreprenörerna för att färdigställa huset.

INREDNINGSKLART MED KERAMIK

 

INREDNINGSKLART MED KERAMIK

innebär att vi gör klart allt till och med installationer för el, värme, ventilation medan sanitet dras fram och pluggas. Vi gör klart kakel och klinker alla våtutrum, installerar värmepumpen, monterar innerdörrar samt salningar runt fönster och dörrar.

Kvar för dig att göra är att spackla, måla tak, väggar samt att lägga golv, montera kök, vitvaror, badrumsinredning och listverk.

NYCKELFÄRDIGT

Nyckelfärdigt innebär att vi färdigställer enligt köpt omfattning på utsidan och insidan. Med andra ord får du nycklarna i handen och kan flytta in när det är klart. Du har i början av projektet gjort dina val av form, materialval och ytskikt. Bygglovshandlingar, handlingar till startbesked, bygghandlingar och handlingar till slutbesked ingår.

ENTREPRENADFORM

Kustvillan är proffs på att bygga skräddarsydda hus att byggas ihop på avtalat sätt. Välj vem som ska ansvara för uppförandet och garantier genom att välja entreprenadform och entreprenör.

TOTALENTREPRENAD

Med Totalentreprenad menas att du som kund skriver ett kontrakt med en part. Det här är den mest säkra och enklaste formen av entreprenader där du bara har en part att vända dig till, både under byggtiden och garantitiden.

Totalentreprenad passar dig som vill ha en trygg och säker entreprenadform och för dig som vill bygga hus och samtidigt kunna slappna av.

Vi bygger – du flyttar in. Enkelt, helt enkelt!

GENERALENTREPRENAD

Med Generalentreprenad menas att du skriver två kontrakt med två parter. Med Kustvillan skriver du ett avtal för materialsatsen. Därefter skriver du ett avtal med en Generalentreprenör, som i sin tur avtalar med underentreprenörer. Det är Generalentreprenören som har samordningsansvaret och operativt koordinerar underentreprenörerna.

Samtidigt som ni sparar en del pengar jämfört med en totalentreprenad är det viktigt att ni förstår att det är ni som har funktionsansvaret för de delar som inte är detaljprojekterade av Kustvillan eller Generalentreprenören.

EGEN ENTREPRENAD

Med Delad entreprenad menas att ni skriver flera kontrakt med flera parter. Med Kustvillan skriver ni ett avtal för materialsatsen. Därefter skriver ni avtal med respektive entreprenör. Samtidigt som ni sparar en hel del pengar på att själva styra och ansvara är det viktigt att ni förstår att det är ni som har samordningsansvaret och operativt koordinerar entreprenörerna. Även funktionsansvaret vilar på er.

VAD KOSTAR DET ATT BYGGA HUS?

SAMMA HUSMODEL MED OLIKA VAL 
NYCKELFÄRDIGT

1 984 305 kr

(exempel pris) 

HUSMODEL: KORTSJÖN
ENTREPRENADTYP:
GENERALENTREPRENAD
MATERIAL-STANDARD: EKONOMI
UTFÖRANDE-STANDARD: STANDARD
TEKNISK STANDARD:  BBR PERMANENTBOSTAD
ENERGIKLASS: PARALOX PERMANENT
OMFATTNING: Nyckelfärdigt ej inredd övervåning

NYCKELFÄRDIGT

2 998 108 kr

(exempel pris)

HUSMODEL: KORTSJÖN
ENTREPRENADTYP:
TOTALENTREPRENAD
MATERIAL-STANDARD: HÖG
UTFÖRANDE-STANDARD: STANDARD
TEKNISK STANDARD:  BBR PERMANENTBOSTAD
ENERGIKLASS: PARALOX ENERGI
OMFATTNING: Nyckelfärdigt med inredd övervåning

VAD KOSTAR DET ATT BYGGA HUS?

SAMMA HUS MEN OLIKA VAL
NYCKELFÄRDIGT

2 998 108 kr

(exempel pris)

HUSMODEL: KORTSJÖN
ENTREPRENADTYP:
TOTALENTREPRENAD
MATERIAL-STANDARD: HÖG
UTFÖRANDE-STANDARD: STANDARD
TEKNISK STANDARD:  BBR PERMANENTBOSTAD
ENERGIKLASS: PARALOX ENERGI
OMFATTNING: Nyckelfärdigt med inredd övervåning

NYCKELFÄRDIGT

1 998 108 kr

(exempel pris)

HUSMODEL: KORTSJÖN
ENTREPRENADTYP: GENERALENTREPRENAD
MATERIAL-STANDARD: EKONOMI
UTFÖRANDE-STANDARD: STANDARD
TEKNISK STANDARD:  BBR PERMANENTBOSTAD
ENERGIKLASS: PARALOX PERMANENT
OMFATTNING: Nyckelfärdigt ej inredd övervåning

VAD INGÅR I PRISET?

DIN UNIKA OFFERT OCH LEVERANSSPECIFIKATION GER EXAKT INFORMATION OM VAD SOM INGÅR I PRISET 
Offert

FULL FRIHET INGÅR I PRISET

Det som framförallt skiljer Kustvillan från andra hustillverkare är att vi erbjuder valfrihet inom många fler områden och att det är kunden som ges möjlighet att påverka alla val. Genom att klicka på symbolen med ”OFFERT” (se bilden till vänster) så får du svar på vad som ingår i priset på den unika konfigurationen.  Symbolen hittar du en bit ned på sidan på respektive husmodell. Detta är samma dokument som du får från din kontakt när de konfigurerat ett unikt hus till dig.

VAD INGÅR I PRISET?

DIN UNIKA OFFERT OCH LEVERANSSPECIFIKATION GER EXAKT INFORMATION OM VAD SOM INGÅR I PRISET
Offert

FULL FRIHET INGÅR I PRISET

Det som framförallt skiljer Kustvillan från andra hustillverkare är att vi erbjuder valfrihet inom många fler områden och att det är kunden som ges möjlighet att påverka alla val. Genom att klicka på symbolen med ”OFFERT” (se bilden till vänster) så får du svar på vad som ingår i priset på den unika konfigurationen.  Symbolen hittar du en bit ned på sidan på respektive husmodell. Detta är samma dokument som du får från din kontakt när de konfigurerat ett unikt hus till dig.

VAD INGÅR INTE I PRISET?

Lika viktigt som att kolla vad som ingår är att ta reda på vad som inte ingår. Vår ambition är att kunna erbjuda Sveriges bästa och ärligaste priser som är lätta att jämföra med alternativa erbjudanden. Men i likhet med alla övriga hustillverkare ligger vissa kostnader alltid utanför priset. Det är viktigt att du känner till vad som inte ingår, därför redovisar vi våra undantag extra tydligt här.

TOMT OCH AVGIFTER

Ni behöver en tomt att ställa huset på. Ni kommer även att behöva anslutning av el, vatten och avlopp till tomten. Dessa kostnader beror i princip alltid på unika förutsättningar lokalt. Därför har vi i likhet med övriga hustillverkare valt att lägga dessa kostnader utanför priset.

EXPLOATERINGSKOSTNAD

Ni kommer även att behöva förbereda marken för väg, uppfart, avställningsplats och grunden. VA, El och andra anslutningar behöver vara framdragen i grusbädden. Grusbädden behöver vara färdig för att ställa grundelement på. VA dras till stora delar i  grusbädden så rören måste vara placerad korrekt efter ritningar.

Kostnader för markentreprenader beror i princip alltid på tomtens unika förutsättningar. Därför har vi i likhet med övriga hustillverkare valt att lägga dessa kostnader utanför priset. Kustvillans säljare hjälper er att reda ut detta i samband med upprättande av en produktionskostnadskalkyl, där alla kostnader sammanställs.

TILLVAL SOM EJ SPECIFICERAS

I allt vi gör vill vi leverera bästa kvalitet och inkludera allt ovan mark. Det framgår i er offert vilken omfattning och vilka tillval som är inkluderade. Tillsammans med vår leveransspecifikation kan ni i detalj se vad som ingår.

BYGGHERREKOSTNADER

Exempel på övriga byggherrekostnader är lagfart, bygglov, pantbrev och räntor. Storleken på byggherrekostnader beror i princip alltid på lokala förutsättningar och hur ni väljer att finansiera ert hem. Därför har vi i likhet med övriga hustillverkare initialt valt att lägga dessa kostnader utanför priset.

När vi vet mer om var, när och vid vilken årstid ni avser att bygga så överlämnar vi en produktionskostnadskalkyl som gäller för just era unika förutsättningar.

VAD INGÅR INTE I PRISET?

Lika viktigt som att kolla vad som ingår är att ta reda på vad som inte ingår. Vår ambition är att kunna erbjuda Sveriges bästa och ärligaste priser som är lätta att jämföra med alternativa erbjudanden. Men i likhet med alla övriga hustillverkare ligger vissa kostnader alltid utanför priset. Det är viktigt att du känner till vad som inte ingår, därför redovisar vi våra undantag extra tydligt här.

TOMT OCH AVGIFTER

Ni behöver en tomt att ställa huset på. Ni kommer även att behöva anslutning av el, vatten och avlopp till tomten. Dessa kostnader beror i princip alltid på unika förutsättningar lokalt. Därför har vi i likhet med övriga hustillverkare valt att lägga dessa kostnader utanför priset.

EXPLOATERINGSKOSTNAD

Ni kommer även att behöva förbereda marken för väg, uppfart, avställningsplats och grunden. VA, El och andra anslutningar behöver vara framdragen i grusbädden. Grusbädden behöver vara färdig för att ställa grundelement på. VA dras till stora delar i  grusbädden så rören måste vara placerad korrekt efter ritningar. Kostnader för markentreprenader beror i princip alltid på tomtens unika förutsättningar.

Därför har vi i likhet med övriga hustillverkare valt att lägga dessa kostnader utanför priset. Kustvillans säljare hjälper er att reda ut detta i samband med upprättande av en produktionskostnadskalkyl, där alla kostnader sammanställs.

TILLVAL SOM EJ SPECIFICERAS

I allt vi gör vill vi leverera bästa kvalitet och inkludera allt ovan mark. Det framgår i er offert vilken omfattning och vilka tillval som är inkluderade. Tillsammans med vår leveransspecifikation kan ni i detalj se vad som ingår.

BYGGHERREKOSTNADER

Exempel på övriga byggherrekostnader är lagfart, bygglov, pantbrev och räntor. Storleken på byggherrekostnader beror i princip alltid på lokala förutsättningar och hur ni väljer att finansiera ert hem. Därför har vi i likhet med övriga hustillverkare initialt valt att lägga dessa kostnader utanför priset.

När vi vet mer om var, när och vid vilken årstid ni avser att bygga så överlämnar vi en produktionskostnadskalkyl som gäller för just era unika förutsättningar.

Jag är intresserad och vill ha kontakt