Välkommen till Kustvillan! Letar ni efter en husleverantör i Skellefteå till ert nyckelfärdiga hus? Vill ni ha ett lösvirkeshus i Skellefteå? I så fall har ni kommit rätt.

Kustvillan är unik på det sättet att vi är hustillverkare i Skellefteå som kan erbjuda så många som 20 olika husmodeller men där ni inte är bundna till en enda husmodell – tvärtom. Här kan ni välja formen på taket till ert nyckelfärdiga hus. Ni kan välja hur stora väggar och fönster ska vara. Hos oss kan ni till och med välja ett arkitektritat hus – och få det just så unikt som ni önskar det.

Hustillverkare i Skellefteå

Kustvillan i Skellefteå kan erbjuda en stor valfrihet av stil och form på ert nyckelfärdiga hus. Ni som söker en hustillverkare av ett nyckelfärdigt hus i Skellefteå erbjuds en systemlösning som är anpassad precis efter de behov som ni har. Vi har flera husmodeller, liksom andra husleverantörer i Skellefteå, men skillnaden är att vi dessutom kan erbjuda flera olika husmoduler. Med hjälp av dessa husmoduler kan ni utforma ert nyckelfärdiga hus i Skellefteå i lösvirke – och precis som ni önskar det!

Nyckelfärdiga hus i Skellefteå

Kustvillan i Skellefteå kan erbjuda en stor valfrihet av stil och form på ert nyckelfärdiga hus. Ni som söker en hustillverkare av nyckelfärdiga hus i Skellefteå erbjuds en systemlösning som är anpassad precis efter de behov som ni har. Vi har flera husmodeller, liksom andra husleverantörer i Skellefteå men dessutom kan vi erbjuda olika husmoduler som gör att ni kan utforma ert nyckelfärdiga hus i Skellefteå som ni önskar det.

  • Av oss får ni dessutom ett omedelbart pris. När ni önskar att få en byggoffert på vad slutpriset för ert nyckelfärdiga hus i Skellefteå kommer att bli, får ni veta det på en gång.
  • När ni anlitar Kustvillan behöver ni inte vänta på en beräkning av materialåtgång eller på kostnader för hantverkare och dylikt. Tvärtom, vi erbjuder frihet till ett beräknat pris, beroende på det nyckelfärdiga hus som ni själva väljer.
  • Ni kan välja om ni vill ha en öppen spis, utformning på skorsten eller extra taksäkerhet.

Bygga lösvirkeshus i Skellefteå?

Kustvillan bygger lösvirkeshus i Skellefteå och precis som med nyckelfärdiga hus kan ni välja att bygga ert lösvirkeshus efter olika husmodeller och olika husmoduler. Inte heller här, om ni väljer ett lösvirkeshus, är ni bundna till en enda husmodell. Tvärtom, så kan ert lösvirkeshus i Skellefteå få det slags tak som ni önskar och ni kan välja storlek på väggar och fönster, utseende på både fasad och hur inredningen av ert lösvirkeshus ska bli. Som med nyckelfärdiga hus kan ni få ert lösvirkeshus arkitektritat hus.

För ert lösvirkeshus erbjuder Kustvillan en stor valfrihet i flera dimensioner:

  • ett totalpris i realtid
  • ett smartare byggpaket som gör byggarbetet enklare
  • större kostnadseffektivitet
  • större valfrihet

Jag är intresserad och vill ha kontakt