Kustvillan omdöme

Det förekommer några olika omdömen om Kustvillan. Låt oss säga så här; Kustvillan tar ansvar för de problem som kommer i samband med materialleverans eller den personal som Kustvillan har haft omdömet att sända till bygget för enskilda husägare. Det omdöme som gäller Kustvillan är till 80 % goda. De allra, allra flesta är absolut och väldigt nöjda med Kustvillan och ger Kustvillan omdöme som är väldigt bra . Sedan finns det, liksom inom andra områden omdöme om Kustvillan som inte är lika positiva. Alla husleverantörer och hustillverkare har alltid en viss % som inte är fullt nöjda och som ger ett omdöme som inte är så bra.

Men Kustvillan gör allt de kan för att Kustvillans kunder ska bli nöjda och ge ett gott omdöme om Kustvillan. Här sträcker sig Kustvillan till det som Kustvillan har kommit överens om med sin kund.

  • Har kunden beställt enbart material till sitt nya hus?
  • Har kunden bestämt att anlita Kustvillan enbart som en part av entreprenörskap?
  • Är det andra hantverkare som utför Kustvillans bygge av huset?

Det som gäller Kustvillan gör Kustvillan så mycket det bara går för att kunderna som anlitar Kustvillan ska få ett så gott omdöme om Kustvillan som det bara är möjligt.

Möjliga problem med Kustvillans nyckelfärdiga hus/lösvirkeshus

Dessa problem har inte med Kustvillan att göra, då Kustvillan ser till att bygga bort problem med nya hus. Det som kan ställa till med problem då någon köper ett hus från Kustvillan är om husägaren anlitar hantverkare på egen hand. Då kan inte Kustvillan stå för eventuella problem som husägaren förknippar med Kustvillan. Är det så att fastighetsägaren har anlitat en entreprenör som i sin tur har anlitat hantverkare som inte är seriösa, spiller det över på Kustvillan, att man har problem med det hus som man har köpt från Kustvillan.’

Problemet med att anlita Kustvillan till sin husleverantör, hustillverkare för nyckelfärdiga hus, lösvirkeshus är att som kund bestämmer man själv hur mycket som man vill anlita Kustvillan för.

Låt oss förklara lite närmare; som enskild husägare är det upp till en själv att bestämma hur mycket man vill anlita Kustvillan. De levererar exakt det som du bestämmer. De kan antingen ställa upp som entreprenörer där de tar hand om allt som har med huset att göra. De kan både bygga och leverera material till huset. Beroende på om det är så att du vill bygga själv, eller anlita egna hantverkare till husbygget, så kan du det. Men då tar ju inte Kustvillan på sig de problem som kanske uppstår i samband med att en annan firma har anlitats för att bygga huset från Kustvillan.

Dock är det så att de problem som en fastighetsägare kan råka ut för när det kommer till material som Kustvillan har levererat, det tar Kustvillan ansvar för. Är det så att just de hantverkare som Kustvillan har sänt till att bygga hus för Kustvillans räkning så tar Kustvillan hand och ansvar för det.