Bygg ditt hus med valfrihet på riktigt!

Att bygga hus nyckelfärdigt med en massa kompromisser?  Inte om vi får bestämma. Vi är övertygade om att en bra husleverantör ska vara flexibel.  Vi bygger ditt drömhus utifrån dina önskningar i form, design, standard, omfattning i valfri entreprenadform. Vill du bestämma hur snabbt ditt hus ska bli klart? Inga problem. Det är vad vi kallar valfrihet på riktigt!

Bygg ditt hus med valfrihet på riktigt!

Att bygga hus nyckelfärdigt med en massa kompromisser?  Inte om vi får bestämma. Vi är övertygade om att en bra husleverantör ska vara flexibel.  Vi bygger ditt drömhus utifrån dina önskningar i form, design, standard, omfattning i valfri entreprenadform. Vill du bestämma hur snabbt ditt hus ska bli klart? Inga problem. Det är vad vi kallar valfrihet på riktigt!

VAD VILL NI HA?

DE FÖRSTA STEGEN DEFINIERAR STORLEK, UTSEENDE OCH HÅLLBARHET (STANDARDER) PÅ ERT HEM

FRI FORM

Utgå från vilken husmodell som helst och ändra som Ni vill. På hemsidan hittar Ni några exempel på vad våra kunder har skapat genom åren. Men låt inte oss eller någon annan begränsa era behov. Fria former gäller både invändigt och utvändigt.

VALFRI DESIGN

Välj vilken stil du vill att huset ska ha? Ska det vara ett Laduhus, ska det ha en Klassisk Design, Modern, Karaktär, Herrgård, Fjällstuga, Fjällvilla, New England eller varför inte skapa din egen stil?

VALFRI HÅLLBARHET

När det kommer till hållbarhet så är det främst olika standarder som påverkar priset. Standerna är några av de viktigaste valen som påverkar priset och dessa är vanligtvis redan förutbestämda och fasta hos olika husleverantörer. Hos oss kan du däremot själv välja vad just du önskar inom dessa områden. Du kan även få veta hur det påverkar både priset och hållbarheten i flera perspektiv.

BYGGNADSKLASS
Med byggnadsklass menas förväntad livslängd samt vilka regelverk som ska uppfyllas. Det ställs olika krav på olika typer av byggnader, beroende på vad byggnaden ska användas till. Regelverken som avses är plan och bygglagen (PBL), plan och byggförordningen (PBF) och boverkets byggregler (BBR). Kraven ställs inom bärförmåga, stadga och beständighet, inomhusklimat, bredbandsanslutning, tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, driftutrymmen, energihushållning, hushållning med vatten, brand och ljud.

Välj mellan

 • Ekonomibyggnad, vilket avser enklare byggnader utan krav i BBR.
 • Fritidshus, vilket avser tillfälligt boende. Kortfattat innebär det få krav och kortare livslängd.
 • Permanenthus, vilket avser hus med höga krav på bra klimat, tillgänglighet, energihushållning och är avsett för boende året om.
 • Flerfamiljshus, vilket ställer högre krav på bl.a. brand och ljud.
ENERGIKLASS
Med energiklass menas hur bra huset är på att behålla värmen och hur mycket (eller lite) energi som behövs för att få ett bra inomhusklimat.

Välj mellan energiklasserna:

 • Stabil (oisolerad)
 • Ekonomi
 • Ekonomi+
 • Permanent
 • Energi
 • Passiv
MATERIALKVALITÉ
Ni kan själva välja standarden på ert material. Allt från ekonomi till premium både invändigt men även utvändigt. Många av de kvalitativa valen görs i samband med att olika designer väljs. Andra kvalitativa val görs genom val av byggnadsklasser, byggnadstekniker eller olika energiklasser. Kontakta din säljare så berättar de mer om alla möjliga val som ni kan få i ert hem.
BYGGNADSTEKNIK
Byggnadsteknik handlar om alla val som berör byggnadens använda metoder. Det mesta kan lösas med alternativa lösningar.  Det kan röra sig om allt från materialval i fönster, skivmaterial bakom gips till en mer stabil och hållbar konstruktion med exempelvis råspont som undertak (tak byggt av täckande trä). Kontakta din säljare för mer information
INOMHUSKLIMAT
På Kustvillan tycker vi att klimat och miljö är viktigt, både globalt och i ert hem. Vi är bl.a. certifierade av Passive house instuitute och vi hjälper er gärna med mer information om hur olika lösningar påverkar er. Här berörs val av klimatsystem som påverkar både värme och luftkvalitet.

VAD VILL NI HA?

DE TRE FÖRSTA STEGEN DEFINIERAR UTSEENDET OCH STANDARDEN PÅ ERT HEM

FRI FORM

Utgå från vilken husmodell som helst och ändra som Ni vill. På hemsidan hittar Ni några exempel på vad våra kunder har skapat genom åren. Men låt inte oss eller någon annan begränsa era behov. Fria former gäller både invändigt och utvändigt.

VALFRI DESIGN

Välj vilken stil du vill att huset ska ha? Ska det vara ett Laduhus, ska det ha en Klassisk Design, Modern, Karaktär, Herrgård, Fjällstuga, Fjällvilla, New England eller varför inte skapa din egen stil?

VALFRI HÅLLBARHET

När det kommer till hållbarhet så är det främst olika standarder som påverkar priset. Standerna är några av de viktigaste valen som påverkar priset och dessa är vanligtvis redan förutbestämda och fasta hos olika husleverantörer. Hos oss kan du däremot själv välja vad just du önskar inom dessa områden. Du kan även få veta hur det påverkar både priset och hållbarheten i flera perspektiv.

BYGGNADSKLASS
Med byggnadsklass menas förväntad livslängd samt vilka regelverk som ska uppfyllas. Det ställs olika krav på olika typer av byggnader, beroende på vad byggnaden ska användas till. Regelverken som avses är plan och bygglagen (PBL), plan och byggförordningen (PBF) och boverkets byggregler (BBR). Kraven ställs inom bärförmåga, stadga och beständighet, inomhusklimat, bredbandsanslutning, tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, driftutrymmen, energihushållning, hushållning med vatten, brand och ljud.

Välj mellan

 • Ekonomibyggnad, vilket avser enklare byggnader utan krav i BBR.
 • Fritidshus, vilket avser tillfälligt boende. Kortfattat innebär det få krav och kortare livslängd.
 • Permanenthus, vilket avser hus med höga krav på bra klimat, tillgänglighet, energihushållning och är avsett för boende året om.
 • Flerfamiljshus, vilket ställer högre krav på bl.a. brand och ljud.
ENERGIKLASS
Med energiklass menas hur bra huset är på att behålla värmen och hur mycket (eller lite) energi som behövs för att få ett bra inomhusklimat.

Välj mellan energiklasserna:

 • Stabil (oisolerad)
 • Ekonomi
 • Ekonomi+
 • Permanent
 • Energi
 • Passiv
MATERIALKVALITÉ
Ni kan själva välja standarden på ert material. Allt från ekonomi till premium både invändigt men även utvändigt. Många av de kvalitativa valen görs i samband med att olika designer väljs. Andra kvalitativa val görs genom val av byggnadsklasser, byggnadstekniker eller olika energiklasser. Kontakta din säljare så berättar de mer om alla möjliga val som ni kan få i ert hem.
BYGGNADSTEKNIK
Byggnadsteknik handlar om alla val som berör byggnadens använda metoder. Det mesta kan lösas med alternativa lösningar.  Det kan röra sig om allt från materialval i fönster, skivmaterial bakom gips till en mer stabil och hållbar konstruktion med exempelvis råspont som undertak (tak byggt av täckande trä). Kontakta din säljare för mer information
INOMHUSKLIMAT
På Kustvillan tycker vi att klimat och miljö är viktigt, både globalt och i ert hem. Vi är bl.a. certifierade av Passive house instuitute och vi hjälper er gärna med mer information om hur olika lösningar påverkar er. Här berörs val av klimatsystem som påverkar både värme och luftkvalitet.

HUR VILL NI HA DET?

DE SISTA STEGEN AVGÖR OMFATTNING AV MATERIAL OCH ARBETE – SAMT VEM SOM TAR ANSVARET FÖR ERT NYA HEM
MATERIALOMFATTNING

Vi tycker att du ska ha möjligheten att välja. Vi ger dig därför möjligheten att köpa ditt hus i ett antal olika materialomfattningar. I leveransspecifikationen ser du exakt vad som ingår.

SKALPAKET
Med SKALPAKET menas material som behövs för ett isolerat (om ni inte valt oisolerat) klimatskal, exklusive uppvärmningssystem, inklusive mellanbjälklag och spångolv på plan 2 och uppåt, om byggnaden har mer än 1 plan. Dessutom ingår material för ventilationsdragning. Som option finns möjlighet att köpa till olika omfattningar av målad fasad, skorsten och extra taksäkerhet kopplat till denna samt material för slutmålning på plats. Exempel på saker som inte ingår är installations- och innerväggar, trapp, övrigt invändigt material. Gränsdragningen är alltså material för isolerade och plastade ytterväggar och tak. Bygglovsritningar, konstruktionsberäkningar och projektering av klimatskal och bärande konstruktioner ingår. Övrig projektering och upphandlingsunderlag ingår ej. Som option kan vi leverera grovprojektering av grund, rördragning i grunden och ventilation som förslag till övriga entreprenörer.
BYGGPAKET
Med BYGGPAKET menas material som behövs för ett isolerat (om ni inte valt oisolerat) klimatskal, exklusive uppvärmningssystem, inklusive mellanbjälklag och spångolv på plan 2 och uppåt, om byggnaden har mer än 1 plan. Dessutom ingår material för ventilationsdragning, installations- och innerväggar samt innertak. Som option finns möjlighet att köpa till olika omfattningar av målad fasad, skorsten och extra taksäkerhet kopplat till denna samt material för slutmålning på plats. Exempel på saker som inte ingår är trapp, smygar runt fönster och dörrar, innerdörrar, listverk och fönsterbrädor. Gränsdragningen är alltså material för ett isolerat hus med innerväggar och -tak. Bygglovsritningar, konstruktionsberäkningar och projektering av klimatskal samt placerig av sanitet, värme, el och ventilation ingår. Övrig projektering och upphandlingsunderlag ingår ej. .
INREDNINGSKLART
Med INREDNINGSKLART menas material som behövs för ett isolerat (om ni inte valt oisolerat) klimatskal, exklusive uppvärmningssystem, inklusive mellanbjälklag och spångolv för plan 2 och uppåt, om byggnaden har mer än 1 plan. Dessutom ingår material för ventilationsdragning, installations- och innerväggar, innerdörrar, listverk , smygar runt fönster och dörrar samt innertak. Som option finns möjlighet att köpa till olika omfattnigar av målad fasad, skorsten och extra taksäkerhet kopplat till denna samt material för slutmålning på plats. Exempel på saker som inte ingår är trapp, kök, badrumsinredning mm. Gränsdragningen är alltså material för ett hus utan ytskikt och inredning. Bygglovsritningar, konstruktionsberäkningar och projektering av samtliga delar som levereras i materialpaketet inklusive placerig av sanitet, värme, el och ventilation ingår. Övrig projektering och upphandlingsunderlag ingår ej.
VILLABYGGSATS
Enkelt förklarat kan man säga att allt material ovanför grundplatta, alternativt plintgrund, till huset ingår, som inte utförs av övriga hantverkstjänster (se Inflyttningsklart). I villabyggsatsen ingår i normalfallet värmesystemet, dvs värmepanna, golvvärme och/eller radiatorer. Bygglovsritningar, konstruktionsberäkningar och projektering av samtliga delar som levereras i materialpaketet inklusive placering av sanitet, värme, el och ventilation ingår. Med vår villabyggsats får ni ett fördelaktigt pris på allt ni behöver för att färdigställa ert drömhus. .
FÄRDIGSTÄLLANDEGRAD

Du kan få hjälp med allt eller göra vissa delar själv, du väljer hur mycket vi gör och var i byggprocessen du tar över. I leveransspecifikationen ser du exakt vad som ingår.

GÖR DET SJÄLV
Gör det själv innebär att du enbart köper själva byggsatsen av Kustvillan som levererar en materialsats för ditt hus enligt den materialomfattning som du valt. Du upphandlar och leder entreprenörerna för att färdigställa huset. Observera att visst material levereras via underentreprenören och ingår därför inte i materialsatsen. Se Leveransspecifikationen för detaljer. Tänk på att även om våra byggsatser består av lättbyggda byggdelar så krävs det god planering och tid om man inte är en van byggare.
SKALREST
Skalrest innebär att vi levererar ett rest husskal klimatsäkrat på en färdigställd betongplatta eller plintgrund. Tak, väggar och golv (vid golvbjälklag) är isolerade. Ni upphandlar och leder övriga entreprenörerna för att detaljprojektera och färdigställa huset.
ENKLAT
Enklat innebär att huset är färdigställt enligt köpt omfattning på utsidan. Alla innerväggar är uppreglade. På ena sidan av väggen är väggskivor monterade. Kort och gott är huset förberett för att underentreprenörer för elektricitet, sanitet och ventilation kan dra dolda installationer. Ni upphandlar och leder entreprenörerna för att färdigställa huset.
INREDNINGSKLART
Inredningsklart innebär att huset är färdigställt enligt köpt omfattning på utsidan. Vi monterar alla innerväggar och drar alla dolda installationer för el, sanitet och ventilation. Tak och väggar är gipsade. Plan 2 har golvspån. Vi har monterat salningar och foder runt fönster och salning runt dörrar. Innerdörrar och taklister är monterade. Foder som går ner mot golvet och golvlister monterar du själv efter att du lagt golvet. Du får chansen att själv styra och upphandla ytskikt för samtliga rum, köpa och installera kök samt badrumsinredning. Projektering fram till och med gipsade väggar och tak är gjord så det behöver ni inte hantera själva. Alla handlingar för bygglov och startbesked, de delar av produktion som ingår i leveransen och slutbesked ingår. Du upphandlar och leder entreprenörerna för att färdigställa huset.
NYCKELFÄRDIGT

Nyckelfärdigt innebär att vi färdigställer enligt köpt omfattning på utsidan och insidan. Med andra ord får du nycklarna i handen och kan flytta in när det är klart. Du har i början av projektet gjort dina val av form, materialval och ytskikt. Bygglovshandlingar, handlingar till startbesked, bygghandlingar och handlingar till slutbesked ingår.

ENTREPRENADFORM

Kustvillan är proffs på att få ditt skräddarsydda hem att byggas ihop på avtalat sätt. Välj vem som ska ansvara för uppförandet och garantier genom att välja entreprenadform och entreprenör.

TOTALENTREPRENAD
Med Totalentreprenad menas att du som kund skriver ett kontrakt med en part. Det här är den mest säkra och enklaste formen av entreprenader där du bara har en part att vända dig till, både under byggtiden och garantitiden.
GENERALENTREPRENAD
Med Generalentreprenad menas att du skriver två kontrakt med två parter. Med Kustvillan skriver du ett avtal för materialsatsen. Därefter skriver du ett avtal med en Generalentreprenör, som i sin tur avtalar med underentreprenörer. Det är Generalentreprenören som har samordningsansvaret och operativt koordinerar underentreprenörerna. Samtidigt som ni sparar en del pengar jämfört med en totalentreprenad är det viktigt att ni förstår att det är ni som har funktionsansvaret för de delar som inte är detaljprojekterade av Kustvillan eller Generalentreprenören.
EGEN ENTREPRENAD
Med Delad entreprenad menas att ni skriver flera kontrakt med flera parter. Med Kustvillan skriver ni ett avtal för materialsatsen. Därefter skriver ni avtal med respektive entreprenör. Samtidigt som ni sparar en hel del pengar på att själva styra och ansvara är det viktigt att ni förstår att det är ni som har samordningsansvaret och operativt koordinerar entreprenörerna. Även funktionsansvaret vilar på er.

HUR VILL NI HA DET?

DE SISTA STEGEN AVGÖR OMFATTNING AV MATERIAL OCH ARBETE – SAMT VEM SOM TAR ANSVARET FÖR ERT NYA HEM
MATERIALOMFATTNING

Vi tycker att du ska ha möjligheten att välja. Vi ger dig därför möjligheten att köpa ditt hus i ett antal olika materialomfattningar. I leveransspecifikationen ser du exakt vad som ingår.

SKALPAKET
Med SKALPAKET menas material som behövs för ett isolerat (om ni inte valt oisolerat) klimatskal, exklusive uppvärmningssystem, inklusive mellanbjälklag och spångolv på plan 2 och uppåt, om byggnaden har mer än 1 plan. Dessutom ingår material för ventilationsdragning. Som option finns möjlighet att köpa till olika omfattningar av målad fasad, skorsten och extra taksäkerhet kopplat till denna samt material för slutmålning på plats. Exempel på saker som inte ingår är installations- och innerväggar, trapp, övrigt invändigt material. Gränsdragningen är alltså material för isolerade och plastade ytterväggar och tak. Bygglovsritningar, konstruktionsberäkningar och projektering av klimatskal och bärande konstruktioner ingår. Övrig projektering och upphandlingsunderlag ingår ej. Som option kan vi leverera grovprojektering av grund, rördragning i grunden och ventilation som förslag till övriga entreprenörer.
BYGGPAKET
Med BYGGPAKET menas material som behövs för ett isolerat (om ni inte valt oisolerat) klimatskal, exklusive uppvärmningssystem, inklusive mellanbjälklag och spångolv på plan 2 och uppåt, om byggnaden har mer än 1 plan. Dessutom ingår material för ventilationsdragning, installations- och innerväggar samt innertak. Som option finns möjlighet att köpa till olika omfattningar av målad fasad, skorsten och extra taksäkerhet kopplat till denna samt material för slutmålning på plats. Exempel på saker som inte ingår är trapp, smygar runt fönster och dörrar, innerdörrar, listverk och fönsterbrädor. Gränsdragningen är alltså material för ett isolerat hus med innerväggar och -tak. Bygglovsritningar, konstruktionsberäkningar och projektering av klimatskal samt placerig av sanitet, värme, el och ventilation ingår. Övrig projektering och upphandlingsunderlag ingår ej. .
INREDNINGSKLART
Med INREDNINGSKLART menas material som behövs för ett isolerat (om ni inte valt oisolerat) klimatskal, exklusive uppvärmningssystem, inklusive mellanbjälklag och spångolv för plan 2 och uppåt, om byggnaden har mer än 1 plan. Dessutom ingår material för ventilationsdragning, installations- och innerväggar, innerdörrar, listverk , smygar runt fönster och dörrar samt innertak. Som option finns möjlighet att köpa till olika omfattnigar av målad fasad, skorsten och extra taksäkerhet kopplat till denna samt material för slutmålning på plats. Exempel på saker som inte ingår är trapp, kök, badrumsinredning mm. Gränsdragningen är alltså material för ett hus utan ytskikt och inredning. Bygglovsritningar, konstruktionsberäkningar och projektering av samtliga delar som levereras i materialpaketet inklusive placerig av sanitet, värme, el och ventilation ingår. Övrig projektering och upphandlingsunderlag ingår ej.
VILLABYGGSATS
Enkelt förklarat kan man säga att allt material ovanför grundplatta, alternativt plintgrund, till huset ingår, som inte utförs av övriga hantverkstjänster (se Inflyttningsklart). I villabyggsatsen ingår i normalfallet värmesystemet, dvs värmepanna, golvvärme och/eller radiatorer. Bygglovsritningar, konstruktionsberäkningar och projektering av samtliga delar som levereras i materialpaketet inklusive placering av sanitet, värme, el och ventilation ingår. Med vår villabyggsats får ni ett fördelaktigt pris på allt ni behöver för att färdigställa ert drömhus. .
FÄRDIGSTÄLLANDEGRAD

Du kan få hjälp med allt eller göra vissa delar själv, du väljer hur mycket vi gör och var i byggprocessen du tar över. I leveransspecifikationen ser du exakt vad som ingår.

GÖR DET SJÄLV
Gör det själv innebär att du enbart köper själva byggsatsen av Kustvillan som levererar en materialsats för ditt hus enligt den materialomfattning som du valt. Du upphandlar och leder entreprenörerna för att färdigställa huset. Observera att visst material levereras via underentreprenören och ingår därför inte i materialsatsen. Se Leveransspecifikationen för detaljer. Tänk på att även om våra byggsatser består av lättbyggda byggdelar så krävs det god planering och tid om man inte är en van byggare.
SKALREST
Skalrest innebär att vi levererar ett rest husskal klimatsäkrat på en färdigställd betongplatta eller plintgrund. Tak, väggar och golv (vid golvbjälklag) är isolerade. Ni upphandlar och leder övriga entreprenörerna för att detaljprojektera och färdigställa huset.
ENKLAT
Enklat innebär att huset är färdigställt enligt köpt omfattning på utsidan. Alla innerväggar är uppreglade. På ena sidan av väggen är väggskivor monterade. Kort och gott är huset förberett för att underentreprenörer för elektricitet, sanitet och ventilation kan dra dolda installationer. Ni upphandlar och leder entreprenörerna för att färdigställa huset.
INREDNINGSKLART
Inredningsklart innebär att huset är färdigställt enligt köpt omfattning på utsidan. Vi monterar alla innerväggar och drar alla dolda installationer för el, sanitet och ventilation. Tak och väggar är gipsade. Plan 2 har golvspån. Vi har monterat salningar och foder runt fönster och salning runt dörrar. Innerdörrar och taklister är monterade. Foder som går ner mot golvet och golvlister monterar du själv efter att du lagt golvet. Du får chansen att själv styra och upphandla ytskikt för samtliga rum, köpa och installera kök samt badrumsinredning. Projektering fram till och med gipsade väggar och tak är gjord så det behöver ni inte hantera själva. Alla handlingar för bygglov och startbesked, de delar av produktion som ingår i leveransen och slutbesked ingår. Du upphandlar och leder entreprenörerna för att färdigställa huset.
NYCKELFRÄDIGT

Nyckelfärdigt innebär att vi färdigställer enligt köpt omfattning på utsidan och insidan. Med andra ord får du nycklarna i handen och kan flytta in när det är klart. Du har i början av projektet gjort dina val av form, materialval och ytskikt. Bygglovshandlingar, handlingar till startbesked, bygghandlingar och handlingar till slutbesked ingår.

ENTREPRENADFORM

Kustvillan är proffs på att få ditt skräddarsydda hem att byggas ihop på avtalat sätt. Välj vem som ska ansvara för uppförandet och garantier genom att välja entreprenadform och entreprenör.

TOTALENTREPRENAD
Med Totalentreprenad menas att du som kund skriver ett kontrakt med en part. Det här är den mest säkra och enklaste formen av entreprenader där du bara har en part att vända dig till, både under byggtiden och garantitiden.
GENERALENTREPRENAD
Med Generalentreprenad menas att du skriver två kontrakt med två parter. Med Kustvillan skriver du ett avtal för materialsatsen. Därefter skriver du ett avtal med en Generalentreprenör, som i sin tur avtalar med underentreprenörer. Det är Generalentreprenören som har samordningsansvaret och operativt koordinerar underentreprenörerna. Samtidigt som ni sparar en del pengar jämfört med en totalentreprenad är det viktigt att ni förstår att det är ni som har funktionsansvaret för de delar som inte är detaljprojekterade av Kustvillan eller Generalentreprenören.
EGEN ENTREPRENAD
Med Delad entreprenad menas att ni skriver flera kontrakt med flera parter. Med Kustvillan skriver ni ett avtal för materialsatsen. Därefter skriver ni avtal med respektive entreprenör. Samtidigt som ni sparar en hel del pengar på att själva styra och ansvara är det viktigt att ni förstår att det är ni som har samordningsansvaret och operativt koordinerar entreprenörerna. Även funktionsansvaret vilar på er.

Jag är intresserad och vill ha kontakt